Over ELLLA

Onze kijk op een leven lang leren

We leven in een boeiende tijd, met stevige uitdagingen die ons als mens raken. Het gaat niet meer over veranderen, maar over transformeren. Het gaat over hoe je het verschil maakt en hoe je met jouw organisatie van waarde kunt zijn en blijven. Bij ELLLA gaat het daarom over leiderschap. Over de balans tussen sociale en technische innovatie. Over integraal leren en ontwikkelen. 

Hoe herken je organisaties die hier werk van maken?

In een organisatie waar een leven lang leren en ontwikkelen is ingebed, zie je dat de mensen die er werken trots zijn op hun werk en goed in hun vel zitten. Ze staan vitaal en veerkrachtig in het leven en ze zijn zelfbewust zonder arrogant te zijn. Ieders bijdrage doet er gewoon toe, er is (onderling) plezier, met hart voor de zaak. Werken is daar geen opgave, want iedereen doet datgene wat hem of haar energie geeft. Het zijn organisaties waar je jezelf als klant simpelweg gehoord en gezien voelt. De mensen die er werken kunnen woorden geven aan de gezamenlijke opgave waar ieder van hen een bijdrage aan levert. Ze kiezen bewust om voor deze organisatie te werken, zich eraan te verbinden, zonder zichzelf weg te geven. De mensen zijn er ‘wakker’, omgevingsbewust en bij de tijd.

Wat doen die organisaties (anders)?

In deze organisaties zijn er heldere doelen, die breder zijn dan uitsluitend financieel ingekleurde doelstellingen. Er zijn (hogere) doelen waar mensen zich met hart en ziel aan willen verbinden. Het doet ertoe. Het heeft betekenis. Logisch dat het ziekteverzuim er lager is dan bij vergelijkbare bedrijven en organisaties waar een leven lang leren en ontwikkelen nog niet is ingebed. Het is een omgeving waarin het gewoon is dat er nieuwe dingen uitgeprobeerd worden. Waar het geaccepteerd is dat niet alles in een keer lukt en waar tegelijkertijd de vasthoudendheid er is om steeds weer te verbeteren. Continu leren en ontwikkelen door onder andere experimenteren, reflecteren, je laten inspireren, elkaar waarderen en stimuleren is er ‘gewoon’. Is iedereen dan ongeveer hetzelfde daar? Zeker niet. Het zijn omgevingen waarin mensen in staat zijn om onderlinge verschillen te erkennen en met die verschillen om te gaan. Ze waarderen juist die diversiteit en weten hoe ze die krachtig kunnen laten werken. Het klinkt (bijna) te mooi om waar te zijn, maar toch…

Leiders brengen zichzelf en hun organisatie in balans

In organisaties waar een leven lang leren en ontwikkelen is ingebed, ontmoet je leiders, gewone mensen, die zelf in balans zijn (of weten hoe ze er weer snel in komen). Het persoonlijk leiderschap van die leider gaat hand in hand met organisatieontwikkeling. Binnen de organisatie zorgen deze leiders voor een balans waarbij aandacht is op het vlak van technische én sociale vernieuwing. Met technische vernieuwing bedoelen we dat deze leiders oog hebben voor de wereld van de mogelijkheden. Denk aan de technologische ontwikkelingen in robotica, augmented reality, biotechnologie, internet of things, neurotechnologie, kunstmatige intelligentie, blockchain en wat al niet meer. Het gaat bij de technische innovatie om de ‘harde kant’, de economische waarden van een organisatie op peil houden, optimaliseren en vernieuwen. De kant van sociale innovatie, die volgens onderzoek van prof. dr. H.W. Volberda 75 procent van het innovatiesucces in organisaties bepaald, is doorgaans de onderbelichte kant in bedrijven en instellingen. Al snel geven we hier woorden aan als soft, niet tastbaar en lastig uit te drukken in heldere (cognitieve) kpi’s. Leiders van nu weten als geen ander dat juist op deze kant de kansen naar duurzaam succes zitten.

Sociale innovatie

Kernelementen van sociale vernieuwing zijn het uitnodigen en begeleiden van de mensen in je organisatie om hun volle potentieel in te zetten. Het investeren in zelfkennis en zelfleiderschap zijn basisvoorwaarden. Het vraagt investeren in gezonde en krachtige onderlinge relaties. Krachtig doordat er onderling respect en waardering is. Waar men elkaar feedback en feed forward geeft. Waar de dingen bij de naam genoemd kunnen worden, vanuit een intentie om elkaar sterker te maken en samen slimmer te worden. Je creëert daarmee een omgeving waarin iedereen continu wordt uitgenodigd om zijn/haar talenten in te zetten en blijvend te ontwikkelen. Waar men zowel individueel als collectief een zogenaamde groeimindset heeft ontwikkeld. Dat is waar organisaties in deze tijd het verschil mee kunnen maken.

Integraal leiderschap en intergraal ontwikkelen

In veel bedrijven en instellingen komen we het volgende beeld tegen: we organiseren af en toe een leuk teamuitje en werken zo (doorgaans oppervlakkig) aan onze onderlinge relaties (WIJ-wereld). Persoonlijke ontwikkeling wordt vooral gezien als iets uit het privédomein (IK-wereld). Op je werk kom je tenslotte om bij te dragen aan de inhoudelijke doelen van het bedrijf (HET-wereld). De vernieuwing in leiderschap zit in het bij elkaar brengen van deze drie werelden. Ing. Daniel Ofman heeft hier in heel begrijpelijke taal over geschreven. Hij laat zien dat het pas gaat kloppen in bedrijven wanneer leiders en medewerkers in alles wat ze doen deze verschillende werelden continu met elkaar verbinden. Het gaat om integraal kijken en van daaruit kun je met elkaar integraal leren en ontwikkelen.

 

Ontstaan vanuit ‘groeien door te delen’

ELLLA, een leven lang leren academie, is in 2008 opgericht door Mienke Schinkel. In 2013 heeft Arjan Gosker het stokje van haar overgenomen.

Mienke en Arjan zetten zich, ieder op eigen wijze, samen met het team van medewerkers en coaches & moderatoren volop in voor ELLLA. Wie zijn deze ondernemers eigenlijk? En hoe hebben zij ELLLA laten groeien tot deze mooie netwerkorganisatie?

Groeien door te delen

Geboren, getogen en opgeleid in de tuinbouw zijn de natuurwetten Mienke’s grootste leermeesters. De tuinbouw heeft haar holistisch leren kijken; het geheel is het gebied waar je mee werkt. Dit legde de basis haar voor visie op organisaties als levende organismen, samengesteld uit leiders en medewerkers. In dat levende organisme ontstaat groei als het aanwezige potentieel wordt vrijgemaakt; groei ontstaat door te delen.

Kennis en ervaring doorgeven

In de jaren ’90 maakte Mienke de overstap naar een HRM-loopbaan bij Wehkamp. De opkomst van internet betekende toen een fundamentele verandering voor deze organisatie. Bij Wehkamp ontwikkelde zij een van de eerste corporate academies in Nederland. Opleiding en ontwikkeling kwamen in het verlengde van de bedrijfsstrategie te liggen en dit resulteerde in een versneld leerproces. Het transformatieproces van een klassiek postorderbedrijf naar een bedrijf dat klaar was voor de internetmarkt werd een voorbeeld voor anderen. Aangemoedigd door een groep ondernemers en bestuurders om meer bedrijven in de regio Zwolle in zo’n proces te gaan begeleiden, begint Mienke in 2008 met haar ELLLA-avontuur.

Van pionieren naar groeien

In de beginjaren krijgt ELLLA kleur. De filosofie slaat aan, de basis wordt gelegd, ambassadeurs verbinden zich, het team breidt uit en steeds meer mensen en organisaties maken gebruik van de programma’s. Kortom, ELLLA groeit als kool. Als je deze eerste jaren benadert vanuit een ecologisch perspectief, zoals prof. dr ir Gerda van Dijk dit doet, dan herken je deze periode ook bij ELLLA als de pioniersfase. Dit is de eerste levensfase van een organisatie die idealiter 3 à 5 jaar duurt en niet langer.  De natuurlijke overgang naar de 2e fase, de groeifase, kenmerkt zich o.a. door het aanbrengen van systematiek: in de strategie, de structuur en de sturing. Zo ook bij ELLLA. De organisatie kiest richting om verder te kunnen groeien.

Focus op een dynamisch evenwicht en een gezond ecosysteem

Omdat iedere fase een eigen type leider kent, is het in 2013 een natuurlijk moment dat Arjan het eigenaars-stokje overneemt. Hij is op dat moment al volop als coach en moderator bij ELLLA betrokken en benut daarbij zijn eigen leerproces uit de tijd als manager bij Rabobank. Zijn focus als leider van ELLLA is gericht op een gezond evenwicht; alert ondernemerschap met relevantie en rendement als ingrediënten voor continuïteit en doorontwikkeling van deze krachtige netwerkorganisatie. De komende jaren gaat ELLLA ervoor om samen met partners in de regio volop te investeren in een gezond ecosysteem binnen en tussen organisaties. De opgave is om collectief slimmer te worden en zowel economisch, sociaal als maatschappelijk waarde toe te voegen.

Meet the team

Wie zitten er eigenlijk achter Een Leven Lang Leren Academie? Het team van ELLLA is een divers team waarin ieder zijn unieke kracht weet in te zetten op de juiste manier.

Dagelijks zetten zij zich in om een leven lang leren mogelijk te maken voor iedereen die hierin wil groeien. Één ding hebben ze gemeen: hun leergierige, nieuwsgierige blik op zelfontwikkeling, ontwikkeling van anderen en de drive om mensen verder te helpen in hun organisatie. 

Arjan Gosker

Het leven bestaat voor 10% uit dingen die gebeuren en voor 90% uit hoe jij daarop reageert.
Lees Meer

Karin Raaijmakers

Leven is leren, leren is leven!

Dik Wegen

'Als mensen weten waar ze het voor doen, vinden ze een ongelofelijke kracht om zich aan te passen en door te gaan' - Mart de Kruif

Klaas Feenstra

Door je te ontdoen van al je moeten, ontmoet je jezelf!

Henriëtte Poortinga

Een mens is een mens door andere mensen - Desmond Tutu

Anne Claire Brouwer

‘Do not listen with the intent to reply, but with the intent to understand’

Gerline Roo

Joep Bernards

Ellen Cuijpers

Onze coaches en moderatoren

Iedere leergang wordt mogelijk gemaakt door een gedreven team van coaches en moderatoren. Ieder heeft een eigen, unieke visie op een leven lang leren, zowel privé als in organisaties en weet dit met passie aan onze deelnemers over te brengen. Met liefde voor de regio, organisaties en hun medewerkers. 

Arjan Gosker

Het leven bestaat voor 10% uit dingen die gebeuren en voor 90% uit hoe jij daarop reageert.
Lees Meer

Mienke Schinkel

Alles wat met groeien, bloeien en op tijd snoeien te maken heeft, kan op mijn interesse rekenen.
Lees Meer

Bertram Ramspeck

Het beste uit mensen en bedrijven naar boven halen door het gewenste te bevrijden, in plaats van het ongewenste te bestrijden.
Lees Meer

Elja Kalisvaart

Hoe meer je het leven vertrouwt, hoe meer kansen het biedt. Vertrouwen is daarmee basis voor groei.
Lees Meer

Harry Slegh

Waar je je tegen verzet blijft, waar je naar kijkt verdwijnt - Suzuki
Lees Meer

Hessiëlle Kerkhoff

Wetenschap ontstaat door denken en verklaren, wijsheid door voelen en ervaren.
Lees Meer

Tanja Geurtse

"Vanuit de ontmoeting waarin we elkaar werkelijk zien, horen en ervaren, ontstaan de mooiste dingen."
Lees Meer

Paul Veld

Erkenning van de ander schept ruimte
Lees Meer

Frank Wienen

'Écht contact met jezelf en anderen is de basis voor tevredenheid en oprechte relaties'
Lees Meer

Antonia van Houdt-Stoel

‘And now that you don’t have to be perfect, you can be good’
Lees Meer

Karen Bakker

Om verandering aan te gaan is moed nodig. Moed om in beweging te komen en kwetsbaar te durven zijn
Lees Meer

Gerrit Streekstra

Mijn motto? Delen is vermenigvuldigen
Lees Meer

Johan van Tiel

Mensen die niet bezig zijn met worden wie je bent, leiden een leven dat door anderen is bedacht. Nietzsche
Lees Meer

Klaas Feenstra

Door je te ontdoen van al je moeten, ontmoet je jezelf!
Lees Meer

Onze ambassadeurs

Sinds de oprichting wordt ELLLA bijgestaan en ondersteund door ambassadeurs uit de regio Zwolle. Mensen die geloven in de kracht van ELLLA en het belang van het bestaan onderschrijven. Ze hebben zelf – bijvoorbeeld door een leergang of maatwerkprogramma – ervaring op gedaan en de toegevoegde waarde ervaren. Het zijn belangrijke spelers in de regio.

De ambassadeurs voeden ELLLA op ontwikkelingen in de diverse sectoren en in de regio. Daarnaast scherpen ze het ELLLA team aan over de koers die zij varen. ELLLA is de ambassadeurs zeer erkentelijk en zou niet hebben gestaan waar het nu staat, zonder hen.

Bert Beun

Klaas Feenstra

Ingrid Geveke

Martin Hemmink

Trudy Huisman

Guus Janse

Arjan Jansen

Jacco Vonhof

Werken bij ELLLA

Momenteel hebben we geen vacature beschikbaar.
Staat jouw droombaan er niet tussen en denk je wel dat je bij ELLLA past? Stuur dan een open sollicitatie met je CV en motivatie naar contact@ellla.nl.

Op zoek naar een interessante stageplek?

Begin dit jaar zijn wij door het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) aangemerkt als erkend leerbedrijf voor de MBO opleiding ‘Office & Management Support Specialist’. In dat kader hebben we ruimte voor een stagiaire die bij ons aan de slag wil.

Je kan daarbij aan de volgende werkzaamheden denken:

•⁠ ⁠Het ontvangen van bezoekers en een gastvrije ervaring verzorgen;
•⁠ ⁠⁠Het inplannen van afspraken;
•⁠ ⁠⁠Het beheren van de agenda en de mailbox;
•⁠ ⁠⁠Administratie en het ondersteunen van de projectmanagers bij facturatie;
•⁠ ⁠⁠Opmaken van offertes en trainingsmaterialen in PowerPoint en InDesign;
•⁠ ⁠⁠Organiseren van (interne) bijeenkomsten;
•⁠ ⁠⁠Uitnodigingen opmaken en versturen naar deelnemers van onze programma’s (per mail en in onze online omgeving; Mijn ELLLA).

Deze informatie is ook terug te vinden op Stagemarkt.

Ben of ken jij een goede stagiaire, wij komen graag in contact! Stuur je motivatie en CV naar contact@ellla.nl.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden

Niet tevreden?   

Bij ELLLA streven wij naar zeer tevreden klanten. Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening enof medewerkers dan horen we dat graag. We gaan daarover graag met u in gesprek. 

Om ervoor te zorgen dat uw klacht adequaat wordt behandeld, hanteren wij een klachtenprocedure
 

U kunt uw schriftelijke klacht indienen via contact@ellla.nl of persoonlijk contact met ons opnemen via 085 200 75 78. 

 

Kom in contact

Wil je graag meer informatie over het aanbod van ELLLA, benieuwd wat ELLLA voor jou kan betekenen of heb je een andere vraag? We komen graag met je in contact.

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar en je kunt ons 24/7 mailen. Krijg je onze voicemail of stuur je ons een mail, dan kun je binnen 2 werkdagen van ons een reactie verwachten. 

Bereikbaarheid

Parkeren kan tegenover ons kantoor in de parkeergarage Emmawijk. Hier kun je achteraf betalen. Vanaf het station ben je er lopend binnen tien minuten. Het snelste is om via de Westerlaan te lopen en voor de verkeerslichten naar rechts (Emmawijk).  

08177568

NL36 RABO 0116 5963 17

NL.8196.00.027.B01

RABONL2U

 

ELLLA Ondernemers Academy B.V. is CRKBO-geregistreerd.