Wat is organisatieontwikkeling?

Onder organisatieontwikkeling verstaan we dat wat je in de organisatie in beweging hebt te brengen om zowel intern als extern succesvol te kunnen zijn. Dit is een continu proces. In onze ogen is organisatieontwikkeling onlosmakelijk verbonden met de mensen die er werken, dus met persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Als je echt wil ontwikkelen, of transformeren, vraagt dit beweging in alle lagen van de organisatie. Het is alleen succesvol als iedereen erin meegaat. Daarbij is leiderschap de cruciale schakel om sociale innovatie (persoonlijke ontwikkeling) en technologische innovatie (business ontwikkeling) te verbinden en realiseren.

image

Waarom is organisatieontwikkeling belangrijk?

De wereld verandert en als organisatie moet je daarop kunnen inspelen. Je evolueert met de tijd en probeert met je product, dienst én cultuur aan te sluiten bij wat er nu en in de toekomst nodig is. Organisaties staan voor de uitdaging om wendbaar te zijn en zich continu aan te passen. Daarnaast wil je als bedrijf de (ideale) omgeving creëren, waarin teams bijdragen aan de bedrijfsdoelen en -resultaten, zodat de organisatie in staat is de gewenste kant op te bewegen (dit kan groei zijn). Om in deze situatie te komen, is het van belang een gemeenschappelijke taal, manier van denken en handelen eigen te maken.

ELLLA

ELLLA helpt bij het versterken van aanpassingsvermogen om het volle potentieel van mensen, en daarmee de organisatie (en zelfs ook de regio) te benutten. Met ELLLA haal je verander- en ontwikkelexpertise binnen, die het plan dat we samen opstellen ook kunnen uitvoeren. Met elkaar bepalen we welke tools, theorieën en sprekers we inzetten om te voldoen aan de specifieke organisatie ontwikkelbehoefte.

Lees meer onze filosofie en achtergrond

Over ELLLA
image

Onze visie op organisaties

We zien veel bedrijven waar het (te) kil en (te) koud is, waar schoonheid mist, waar het echte gesprek niet gevoerd kan worden. Plekken waar medewerkers (slechts) een product zijn, in plaats van mens. Wij geloven dat mensen willen werken op een plek waar ze zich veilig voelen, waar ze gezien en gewaardeerd worden om wie ze zijn. Een plek waar hun talent en passie tot bloei mag komen en waar collega’s zich onderling verbonden voelen. Door ons in te zetten op talentontwikkeling, leiderschap en integrale organisatieontwikkeling, helpen we organisaties weer een plek te worden waar iedereen vol overgave werkt, zodat de organisatie zelf nog meer van betekenis (en succesvol) kan zijn.

image

Hoe helpen wij?

In co-creatie met het bedrijf, vaak management en HR, zetten wij een programma op. Ons ontwerp is afhankelijk van de specifieke vraag. Je kunt denken aan:

  • Integraal advies waarmee we leren en ontwikkelen verbinden aan de strategie. 
  • Ontwikkelen en uitvoeren van complete leiderschapsprogramma’s. Het (samen) schetsen van een of meerdere leiderschapsprofielen.
  • De inzet van talent-, team- en/of 360-graden competentie-analyses. 
  • Ontwerpen en verzorgen van op maat gemaakte talentprogramma’s of andere activiteiten gericht op zelfinzicht, talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap. 
  • Gerichte teamontwikkeling, waarbij we opgavegericht teamleren faciliteren. 
  • Het opzetten van een eigen (integrale) academie of leerhuis. 
  • Groeien door te delen, zoals bedrijven of mensen met elkaar in contact brengen om met en van elkaar te leren (of te transformeren).

 

Meer over onze leiderschapsprogramma’s.

image

Wat bieden wij?

  • Wij verzorgen op maat gemaakte programma’s, gericht op leiderschapsontwikkeling, organisatieontwikkeling en talentontwikkeling. 
  • Wij bieden jaarlijks (regionale) leergangen aan, gericht op verschillende levensfasen, waarin we mensen uit organisaties samenbrengen en hen begeleiden in leiderschap en (collectieve) bewustzijnsontwikkeling. 
  • Daarnaast bieden wij voor vaste klanten (executive) coaching, consultancy en bouwen we (mee) aan academies.

Aan de slag?

Wil jij aan de slag met je bedrijf of organisatie? Sta je aan het begin van een verandertraject en help je hulp nodig dat in goede banen te leiden? Neem contact met ons op om eens vrijblijvend te praten over wat we voor je kunnen betekenen.

Breng je organisatie in beweging!

Contact