Reflectie op deze tijd (serie, deel 8)

Tijdens deze weken van sociale onthouding leest Hannie te Grotenhuis zoveel mogelijk boeken uit haar boekenkast, waar zij tot nog toe geen tijd voor had. Om de wijsheid verder te laten stromen, deelt ze haar leeservaringen met ons.

Ja! zeggen

Eén van de terugkerende vragen in deze tijd is: “Wat wil je er straks graag van vasthouden?” Nou, voor mij is dat nauwelijks een vraag; tijd met mijzelf.

Enkele jaren geleden alweer, kocht ik op aanraden van ELLLA-collega Elja Kalisvaart het boek: ‘Discover your true north’ van Bill George. Ik had het nog nooit gelezen, want ach, ik ken mijn ‘true north’ wel. Toch?

Maar nu opeens viel mijn oog erop. En ik moet bekennen: het bracht mij ertoe diep na te denken over waarom het mij zo slecht lukt om ‘nee’ te zeggen tegen opdrachtgevers, zelfs wanneer mijn agenda al helemaal overloopt. Ik raad dit boek dan ook van harte aan wanneer je straks graag iets van deze tijd wilt vasthouden, waarvan je nu al vermoedt dat je daarbij jezelf zult tegenkomen.

Ik ken mijn ‘true north’: mijn diep gewortelde overtuigingen over ‘het goede leven’, en hoe graag ik dat goede leven bij mijzelf en anderen wil bevorderen. Daar heb ik mijn werk van gemaakt, en mooier werk kan ik me niet voorstellen. Toch ben ik gemiddeld twee keer per jaar doodongelukkig omdat de intensieve teambijeenkomsten, leergangen en gesprekken maar geen einde kennen. Mijn werk begint me dan bijna tegen te staan, want ik verlang ook naar voeding voor geest en ziel, naar gesprekken met vrienden, naar dwaaltochten in de natuur. Toch mag werk op de één of andere manier altijd voordringen. Waarom doe ik dit mijzelf en mijn omgeving aan? Waarom laat ik me wegdrijven van mijn ‘true north’?

De vele voorbeelden en vragen in het boek stimuleerden mij om hiervoor weer eens terug te gaan naar het gezin waaruit ik kom en naar mijn eigen wordingsgeschiedenis. Welke boodschappen en overtuigingen hebben van jongs af aan wortel in mij geschoten, en op welke manier bepalen zij mijn afwegingen en keuzes?

Ik zag weer eens – want dat inzicht kende ik al – hoe sterk in mij de drang is, om maatschappelijk iets voor te stellen en een zeker aanzien te hebben. En hoe mij dat, zelfs nog op mijn 56ste, kan beheersen.
Maar ineens drong nog een ander, wel nieuw besef door, namelijk dat ik met deze drive nog steeds bezig ben te voldoen aan de hooggestemde verwachtingen van mijn moeder en mijn oudere broers en zussen. Alle ogen waren destijds gericht op het beloftevolle nakomertje – die wel goed kon leren, het Algemeen Beschaafd Nederlands sprak, en al jong de de kans kreeg om zich in interessante (Haagse) kringen te begeven. Met dit alles verzekerde ik mij van het oor en het oog van de (jong-)volwassenen op mij heen.

En terwijl dit tot mij doordrong, kwam er een grote rust over mij. Ik realiseerde me: ik hoef al lang niet meer om aandacht te bedelen met nog meer opdrachten en nog meer contacten. Het is genoeg om dat wat mij van binnen beweegt naar buiten te brengen – dat is mijn taak, daar ben ik goed in, en dat is wat ik het allerliefste doe.

Met dank aan Bill George, zeg ik ja! op ‘tijd met mijn eigen binnenwereld’ en ben ik intens tevreden met wat is. Waar wil jij ‘ja!’ op zeggen?

In dit artikel wordt verwezen naar het boek:
Discover your true north’ Auteur: Bill George

Zwolle, 18 mei 2020

Headerfoto met dank aan Unslash.

image

Masteravond on tour: Lenette Schuijt

Masteravond on Tour met Lenette Schuijt

30 mei 2024 van 19:00 - 21.00 met aansluitend een borrel €75,- Inclusief consumptie Vadain