LEF om het anders te gaan doen

Om iets nieuws te ontwikkelen, heb je LEF nodig. Om vervolgens LEF’19 anders te gaan doen, dat vraagt moed om bewust te kiezen.

 

Durf lag voor ELLLA aan de basis van een nieuw concept: het LEF-event. Na enkele waardevolle co-creatiesessies met ondernemers hebben we het idee vertaald in een programma met inspirerende sprekers en workshops. Met als doel het MKB te helpen om op een slimme manier te investeren in de continue groei en ontwikkeling van hun mensen. En met als 1e editie: LEF’19 op 5 november 2019.

Positief waren de eerste reacties vanuit het bedrijfsleven. We zijn trots dat partijen als Kennispoort, RegioOpleiders en MKB regio Zwolle het concept hebben omarmd en uitgedragen. In de persoonlijke gesprekken met mogelijke deelnemers merkten we daarna echter ook terughoudendheid. Hoewel de bereidheid om meer te investeren in de ontwikkeling van medewerkers in het MKB volop aanwezig is, bleek LEF’19 niet de juiste snaar te raken om met een team of groep mee te gaan doen. Dit is voor ons reden om LEF’19 niet voort te zetten in zijn huidige vorm en opzet.

Ook voor ons is vernieuwing een proces van experimenteren, leren en reflecteren en kiezen. Natuurlijk was er een moment van teleurstelling, maar we hebben ervaren dat een bewuste keuze vervolgens ruimte geeft om het anders te kunnen gaan doen. Wij hebben er vertrouwen in dat de huidige ervaringen tot iets anders moois gaan leiden.

Dank aan de mensen en bedrijven die hebben meegebouwd aan de voorbereiding van LEF’19.